Terminy posiedzeń KSI w 2019

KSIW roku 2019 posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich odbywać się będą w następujących terminach:
11.01. 2019 godz. 17.00     14.06. 2019 godz. 17.00
 08.02. 2019 godz. 17.00     19.09. 2019 godz. 17.00
 08.03. 2019 godz. 17.00     11.10. 2019 godz. 17.00
12.04. 2019 godz. 17.00     08.11. 2019 godz. 17.00
10.05. 2019 godz. 17.00     13.12. 2019 godz. 17.00