kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Wodzisławskiej nr 14/2016 z dnia 30 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2017.

Pobierz


kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 13/2016 z dnia 12 września 2016
w sprawie stawki za wynajem stanicy w Bierach dla osób i jednostek nie zrzeszonych  Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej

Pobierz

kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca ZHP Ziemi Wodzisławskiej nr 12/2016z dnia 13.06.2016 r.w sprawie Dodatkowej Składki Członkowskiej Zadaniowej na współfinansowanie hufca i Chorągwi Śląskiej.

Pobierz

kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej nr 11/2016  z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie stawki za wynajem stanic w Ustroniu - Lipowcu i Bierach dla drużyn z Hufca ZHP Ziemi Wodzisławskiej.

Pobierz

kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej
nr 10/2016 z dnia 29 lutego 2016
w sprawie sprzedaży działek stanowiących stanicę Hufca w Bierach.

Pobierz

kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej
nr 9/2016 z dnia 13 lutego 2016
w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na rok 2016.

Pobierz

kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej
nr 8/2016 z dnia 5 lutego 2016
w sprawie zatwierdzenie Regulaminu zbiórek publicznych w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej.

Pobierz

kolkaZ 25Uchwała Komendy Hufca Ziemi Wodzisławskiej
nr 7/2016 z dnia 5 lutego 2016
w sprawie zasad zatwierdzania i rozliczania biwaków, wycieczek, rajdów i innych imprez w Hufcu ZHP Ziemi Wodzisławskiej.

Pobierz