Wykaz szczepów, kręgów i klubów

  • Szczep „Szarej Lilijki” - Głożyny
  • Szczep „Smoki” - Pszów - Facebook
  • Szczep w Czyżowicach
  • Krąg Instruktorski „Głożyny"
  • Krąg Instruktorski „Gorzyce"
  • Krąg Instruktorów i Starszyzny w Radlinie
  • Harcerski Krąg Seniora "SKAUT"
  • Harcerski Klub Łączności przy Szczepie Czyżowice
  • Harcerski Klub Arystyczny "WULKAN" przy Szczepie Czyżowice